segunda-feira, 29 de outubro de 2007

ESCUELA
ITINERANTE DE
INVESTIGACIÓN SONORA
debajo del Puente Miraflores  • Percusión corporal - de 15 a 18 de octubre, de 14 a 15 horas

  • Música escénica – de 15 a 19 de octubre, de 18 a 19 horas

contribución sugerida:
3 euros por curso